Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   June 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s23 1 2 3 4 5
s24 8 9 10 11 12
s25 15 16 17 18 19
s26 22 23 24 25 26
s27 29 30      
 
July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s27     1 2 3
s28 6 7 8 9 10
s29 13 14 15 16 17
s30 20 21 22 23 24
s31 27 28 29 30 31
 
August 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s31          
s32 3 4 5 6 7
s33 10 11 12 13 14
s34 17 18 19 20 21
s35 24 25 26 27 28
s36 31        
 
Several months
Week: Monday, Jun 29 - Sunday, Jul 05
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 29 Jun Tuesday 30 Jun Wednesday 01 Jul Thursday 02 Jul Friday 03 Jul
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
   
10:00~12:00
Reservation No. 8021
14:00~15:00
Reservation No. 8030
15:00~16:00
Reservation No. 8032
16:00~18:00
Reservation No. 7965
18:00~19:00
Reservation No. 8033
19:00~20:00
Reservation No. 8034
 
10:00~11:00
Reservation No. 8041
11:00~12:00
Reservation No. 8042
 
17:00~19:00
Reservation No. 8048
 
Freezing
Printable version