Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Tecnai F20
<<   April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s14     1 2 3 4 5
s15 6 7 8 9 10 11 12
s16 13 14 15 16 17 18 19
s17 20 21 22 23 24 25 26
s18 27 28 29 30      
 
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s18         1 2 3
s19 4 5 6 7 8 9 10
s20 11 12 13 14 15 16 17
s21 18 19 20 21 22 23 24
s22 25 26 27 28 29 30 31
 
June 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s23 1 2 3 4 5 6 7
s24 8 9 10 11 12 13 14
s25 15 16 17 18 19 20 21
s26 22 23 24 25 26 27 28
s27 29 30          
 
Several months
Week: Monday, May 18 - Sunday, May 24
Tecnai F20 - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 18 May Tuesday 19 May Wednesday 20 May Thursday 21 May Friday 22 May Saturday 23 May Sunday 24 May
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Tecnai F20
Morning
Reservation No. 7800
 
 
Morning
Reservation No. 8018
 
 
Afternoon
Reservation No. 8019
 
   
Single Particle (cryo) Single Particle (RT) Tomography Montage Workshop Maintenance RCT
Printable version