Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Titan Krios
<<   January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s01     1 2 3 4 5
s02 6 7 8 9 10 11 12
s03 13 14 15 16 17 18 19
s04 20 21 22 23 24 25 26
s05 27 28 29 30 31    
 
February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s05           1 2
s06 3 4 5 6 7 8 9
s07 10 11 12 13 14 15 16
s08 17 18 19 20 21 22 23
s09 24 25 26 27 28 29  
 
March 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s09             1
s10 2 3 4 5 6 7 8
s11 9 10 11 12 13 14 15
s12 16 17 18 19 20 21 22
s13 23 24 25 26 27 28 29
s14 30 31          
 
Several months
Week: Monday, Feb 24 - Sunday, Mar 01
Titan Krios - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 24 Feb Tuesday 25 Feb Wednesday 26 Feb Thursday 27 Feb Friday 28 Feb Saturday 29 Feb Sunday 01 Mar
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Titan Krios
Temporarily unavailable
Full day====>
Reservation No. 7696
 
<====Full day
Reservation No. 7696
 
Full day
Reservation No. 7695
 
Full day====>
Reservation No. 7619
 
<====Full day
Reservation No. 7619
 
   
Single Particle Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version