Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s01     1 2 3
s02 6 7 8 9 10
s03 13 14 15 16 17
s04 20 21 22 23 24
s05 27 28 29 30 31
 
February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s05          
s06 3 4 5 6 7
s07 10 11 12 13 14
s08 17 18 19 20 21
s09 24 25 26 27 28
 
March 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s09          
s10 2 3 4 5 6
s11 9 10 11 12 13
s12 16 17 18 19 20
s13 23 24 25 26 27
s14 30 31      
 
Several months
Week: Monday, Feb 17 - Sunday, Feb 23
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 17 Feb Tuesday 18 Feb Wednesday 19 Feb Thursday 20 Feb Friday 21 Feb
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
Temporarily unavailable
10:00~12:00
Reservation No. 7659
 
09:00~10:00
Reservation No. 7654
10:00~12:00
Reservation No. 7657
13:00~15:00
Reservation No. 7671
16:00~18:00
Reservation No. 7672
 
09:30~11:30
Reservation No. 7675
 
15:00~17:00
Reservation No. 7680
 
 
Freezing
Printable version