Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Clipping station
<<   November 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s44             1
s45 2 3 4 5 6 7 8
s46 9 10 11 12 13 14 15
s47 16 17 18 19 20 21 22
s48 23 24 25 26 27 28 29
s49 30            
 
December 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s49   1 2 3 4 5 6
s50 7 8 9 10 11 12 13
s51 14 15 16 17 18 19 20
s52 21 22 23 24 25 26 27
s53 28 29 30 31      
 
January 2021   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s53         1 2 3
s01 4 5 6 7 8 9 10
s02 11 12 13 14 15 16 17
s03 18 19 20 21 22 23 24
s04 25 26 27 28 29 30 31
 
Several months
Week: Monday, Dec 28 - Sunday, Jan 03
Clipping station - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 28 Dec Tuesday 29 Dec Wednesday 30 Dec Thursday 31 Dec Friday 01 Jan Saturday 02 Jan Sunday 03 Jan
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Clipping station
             
Sample prep.
Printable version