Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Elmo
Fischione
<<   November 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s44          
s45 2 3 4 5 6
s46 9 10 11 12 13
s47 16 17 18 19 20
s48 23 24 25 26 27
s49 30        
 
December 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s49   1 2 3 4
s50 7 8 9 10 11
s51 14 15 16 17 18
s52 21 22 23 24 25
s53 28 29 30 31  
 
January 2021   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s53         1
s01 4 5 6 7 8
s02 11 12 13 14 15
s03 18 19 20 21 22
s04 25 26 27 28 29
 
Several months
Week: Monday, Dec 21 - Sunday, Dec 27
Glow discharge - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 21 Dec Tuesday 22 Dec Wednesday 23 Dec Thursday 24 Dec Friday 25 Dec
Resources Day Day Day Day Day
Elmo
Temporarily unavailable
         
Fischione
Temporarily unavailable
         
Sample prep.
Printable version