Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   November 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s44          
s45 2 3 4 5 6
s46 9 10 11 12 13
s47 16 17 18 19 20
s48 23 24 25 26 27
s49 30        
 
December 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s49   1 2 3 4
s50 7 8 9 10 11
s51 14 15 16 17 18
s52 21 22 23 24 25
s53 28 29 30 31  
 
January 2021   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s53         1
s01 4 5 6 7 8
s02 11 12 13 14 15
s03 18 19 20 21 22
s04 25 26 27 28 29
 
Several months
Week: Monday, Dec 14 - Sunday, Dec 20
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 14 Dec Tuesday 15 Dec Wednesday 16 Dec Thursday 17 Dec Friday 18 Dec
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
Temporarily unavailable
 
15:00~17:00
Reservation No. 8672
 
14:00~16:00
Reservation No. 8676
 
14:00~16:00
Reservation No. 8678
16:00~18:00
Reservation No. 8681
 
09:00~11:00
Reservation No. 8674
13:00~15:00
Reservation No. 8670
15:00~16:00
Reservation No. 8675
 
Freezing
Printable version