Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s40       1 2
s41 5 6 7 8 9
s42 12 13 14 15 16
s43 19 20 21 22 23
s44 26 27 28 29 30
 
November 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s44          
s45 2 3 4 5 6
s46 9 10 11 12 13
s47 16 17 18 19 20
s48 23 24 25 26 27
s49 30        
 
December 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s49   1 2 3 4
s50 7 8 9 10 11
s51 14 15 16 17 18
s52 21 22 23 24 25
s53 28 29 30 31  
 
Several months
Week: Monday, Nov 30 - Sunday, Dec 06
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 30 Nov Tuesday 01 Dec Wednesday 02 Dec Thursday 03 Dec Friday 04 Dec
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
Temporarily unavailable
 
10:00~12:00
Reservation No. 8588
16:00~17:00
Reservation No. 8597
 
10:00~12:00
Reservation No. 8587
17:00~19:00
Reservation No. 8601
 
   
Freezing
Printable version