Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s40       1 2
s41 5 6 7 8 9
s42 12 13 14 15 16
s43 19 20 21 22 23
s44 26 27 28 29 30
 
November 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s44          
s45 2 3 4 5 6
s46 9 10 11 12 13
s47 16 17 18 19 20
s48 23 24 25 26 27
s49 30        
 
December 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s49   1 2 3 4
s50 7 8 9 10 11
s51 14 15 16 17 18
s52 21 22 23 24 25
s53 28 29 30 31  
 
Several months
Week: Monday, Nov 16 - Sunday, Nov 22
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 16 Nov Tuesday 17 Nov Wednesday 18 Nov Thursday 19 Nov Friday 20 Nov
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
 
10:00~12:00
Reservation No. 8528
17:00~20:00
Reservation No. 8516
 
14:00~16:00
Reservation No. 8530
18:00~20:00
Reservation No. 8542
 
10:00~12:00
Reservation No. 8515
16:00~18:00
Reservation No. 8548
18:00~20:00
Reservation No. 8549
 
09:30~11:30
Reservation No. 8529
12:00~13:00
Reservation No. 8550
13:00~14:00
Reservation No. 8551
14:00~18:00
Reservation No. 8497
 
Freezing
Printable version