Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s36   1 2 3 4
s37 7 8 9 10 11
s38 14 15 16 17 18
s39 21 22 23 24 25
s40 28 29 30    
 
October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s40       1 2
s41 5 6 7 8 9
s42 12 13 14 15 16
s43 19 20 21 22 23
s44 26 27 28 29 30
 
November 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s44          
s45 2 3 4 5 6
s46 9 10 11 12 13
s47 16 17 18 19 20
s48 23 24 25 26 27
s49 30        
 
Several months
Week: Monday, Oct 05 - Sunday, Oct 11
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 05 Oct Tuesday 06 Oct Wednesday 07 Oct Thursday 08 Oct Friday 09 Oct
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
Temporarily unavailable
 
15:00~17:00
Reservation No. 8331
 
10:00~12:00
Reservation No. 8342
 
13:00~14:00
Reservation No. 8347
14:00~16:00
Reservation No. 8351
17:00~20:00
Reservation No. 8353
 
14:00~17:00
Reservation No. 8356
 
Freezing
Printable version