Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Titan Krios
<<   September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s36   1 2 3 4 5 6
s37 7 8 9 10 11 12 13
s38 14 15 16 17 18 19 20
s39 21 22 23 24 25 26 27
s40 28 29 30        
 
October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s40       1 2 3 4
s41 5 6 7 8 9 10 11
s42 12 13 14 15 16 17 18
s43 19 20 21 22 23 24 25
s44 26 27 28 29 30 31  
 
November 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s44             1
s45 2 3 4 5 6 7 8
s46 9 10 11 12 13 14 15
s47 16 17 18 19 20 21 22
s48 23 24 25 26 27 28 29
s49 30            
 
Several months
Week: Monday, Oct 12 - Sunday, Oct 18
Titan Krios - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 12 Oct Tuesday 13 Oct Wednesday 14 Oct Thursday 15 Oct Friday 16 Oct Saturday 17 Oct Sunday 18 Oct
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Titan Krios
Temporarily unavailable
Full day====>
Reservation No. 8283
 
<====Full day
Reservation No. 8283
 
Full day====>
Reservation No. 8284
 
<====Full day
Reservation No. 8284
 
Full day====>
Reservation No. 8305
 
<====Full day====>
Reservation No. 8305
 
<====Full day
Reservation No. 8305
 
Single Particle Development Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version