Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Titan Krios
<<   July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s27     1 2 3 4 5
s28 6 7 8 9 10 11 12
s29 13 14 15 16 17 18 19
s30 20 21 22 23 24 25 26
s31 27 28 29 30 31    
 
August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s31           1 2
s32 3 4 5 6 7 8 9
s33 10 11 12 13 14 15 16
s34 17 18 19 20 21 22 23
s35 24 25 26 27 28 29 30
s36 31            
 
September 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s36   1 2 3 4 5 6
s37 7 8 9 10 11 12 13
s38 14 15 16 17 18 19 20
s39 21 22 23 24 25 26 27
s40 28 29 30        
 
Several months
Week: Monday, Aug 10 - Sunday, Aug 16
Titan Krios - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 10 Aug Tuesday 11 Aug Wednesday 12 Aug Thursday 13 Aug Friday 14 Aug Saturday 15 Aug Sunday 16 Aug
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Titan Krios
Temporarily unavailable
<====Full day====>
Reservation No. 7982
 
<====Full day====>
Reservation No. 7982
 
<====Full day====>
Reservation No. 7982
 
<====Full day====>
Reservation No. 7982
 
<====Full day====>
Reservation No. 7982
 
<====Full day====>
Reservation No. 7982
 
<====Full day
Reservation No. 7982
 
Single Particle Development Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version