Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Titan Krios
<<   June 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s23 1 2 3 4 5 6 7
s24 8 9 10 11 12 13 14
s25 15 16 17 18 19 20 21
s26 22 23 24 25 26 27 28
s27 29 30          
 
July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s27     1 2 3 4 5
s28 6 7 8 9 10 11 12
s29 13 14 15 16 17 18 19
s30 20 21 22 23 24 25 26
s31 27 28 29 30 31    
 
August 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s31           1 2
s32 3 4 5 6 7 8 9
s33 10 11 12 13 14 15 16
s34 17 18 19 20 21 22 23
s35 24 25 26 27 28 29 30
s36 31            
 
Several months
Week: Monday, Jul 06 - Sunday, Jul 12
Titan Krios - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 06 Jul Tuesday 07 Jul Wednesday 08 Jul Thursday 09 Jul Friday 10 Jul Saturday 11 Jul Sunday 12 Jul
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Titan Krios
Temporarily unavailable
Full day====>
Reservation No. 7970
 
<====Full day
Reservation No. 7970
 
Full day
Reservation No. 8259
 
Full day
Reservation No. 8258
 
Full day====>
Reservation No. 7973
 
<====Full day====>
Reservation No. 7973
 
<====Full day
Reservation No. 7973
 
Single Particle Development Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version