Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Titan Krios
<<   May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s18         1 2 3
s19 4 5 6 7 8 9 10
s20 11 12 13 14 15 16 17
s21 18 19 20 21 22 23 24
s22 25 26 27 28 29 30 31
 
June 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s23 1 2 3 4 5 6 7
s24 8 9 10 11 12 13 14
s25 15 16 17 18 19 20 21
s26 22 23 24 25 26 27 28
s27 29 30          
 
July 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s27     1 2 3 4 5
s28 6 7 8 9 10 11 12
s29 13 14 15 16 17 18 19
s30 20 21 22 23 24 25 26
s31 27 28 29 30 31    
 
Several months
Week: Monday, Jun 15 - Sunday, Jun 21
Titan Krios - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 15 Jun Tuesday 16 Jun Wednesday 17 Jun Thursday 18 Jun Friday 19 Jun Saturday 20 Jun Sunday 21 Jun
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Titan Krios
Temporarily unavailable
Full day====>
Reservation No. 7844
 
<====Full day
Reservation No. 7844
 
Full day====>
Reservation No. 7954
 
<====Full day
Reservation No. 7954
 
Full day
Reservation No. 7849
 
Full day====>
Reservation No. 7908
 
<====Full day
Reservation No. 7908
 
Single Particle Development Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version