Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Clipping station
<<   April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s14     1 2 3 4 5
s15 6 7 8 9 10 11 12
s16 13 14 15 16 17 18 19
s17 20 21 22 23 24 25 26
s18 27 28 29 30      
 
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s18         1 2 3
s19 4 5 6 7 8 9 10
s20 11 12 13 14 15 16 17
s21 18 19 20 21 22 23 24
s22 25 26 27 28 29 30 31
 
June 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s23 1 2 3 4 5 6 7
s24 8 9 10 11 12 13 14
s25 15 16 17 18 19 20 21
s26 22 23 24 25 26 27 28
s27 29 30          
 
Several months
Week: Monday, May 25 - Sunday, May 31
Clipping station - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 25 May Tuesday 26 May Wednesday 27 May Thursday 28 May Friday 29 May Saturday 30 May Sunday 31 May
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Clipping station
Temporarily unavailable
10:00~10:45
Reservation No. 7828
12:30~14:00
Reservation No. 7825
 
09:30~10:00
Reservation No. 7840
10:15~11:00
Reservation No. 7841
15:30~16:15
Reservation No. 7843
 
 
16:30~17:30
Reservation No. 7847
 
16:30~17:30
Reservation No. 7848
 
   
Sample prep.
Printable version