Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Titan Krios
<<   April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s14     1 2 3 4 5
s15 6 7 8 9 10 11 12
s16 13 14 15 16 17 18 19
s17 20 21 22 23 24 25 26
s18 27 28 29 30      
 
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s18         1 2 3
s19 4 5 6 7 8 9 10
s20 11 12 13 14 15 16 17
s21 18 19 20 21 22 23 24
s22 25 26 27 28 29 30 31
 
June 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s23 1 2 3 4 5 6 7
s24 8 9 10 11 12 13 14
s25 15 16 17 18 19 20 21
s26 22 23 24 25 26 27 28
s27 29 30          
 
Several months
Week: Monday, May 25 - Sunday, May 31
Titan Krios - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 25 May Tuesday 26 May Wednesday 27 May Thursday 28 May Friday 29 May Saturday 30 May Sunday 31 May
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Titan Krios
Temporarily unavailable
Full day====>
Reservation No. 7770
 
<====Full day
Reservation No. 7770
 
Full day====>
Reservation No. 7771
 
<====Full day
Reservation No. 7771
 
Full day====>
Reservation No. 7791
 
<====Full day====>
Reservation No. 7791
 
<====Full day
Reservation No. 7791
 
Single Particle Development Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version