Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Clipping station
<<   April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s14     1 2 3 4 5
s15 6 7 8 9 10 11 12
s16 13 14 15 16 17 18 19
s17 20 21 22 23 24 25 26
s18 27 28 29 30      
 
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s18         1 2 3
s19 4 5 6 7 8 9 10
s20 11 12 13 14 15 16 17
s21 18 19 20 21 22 23 24
s22 25 26 27 28 29 30 31
 
June 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s23 1 2 3 4 5 6 7
s24 8 9 10 11 12 13 14
s25 15 16 17 18 19 20 21
s26 22 23 24 25 26 27 28
s27 29 30          
 
Several months
Week: Monday, May 11 - Sunday, May 17
Clipping station - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 11 May Tuesday 12 May Wednesday 13 May Thursday 14 May Friday 15 May Saturday 16 May Sunday 17 May
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Clipping station
 
15:00~15:30
Reservation No. 7775
 
 
11:00~13:00
Reservation No. 7788
 
14:30~16:30
Reservation No. 7790
 
   
Sample prep.
Printable version