Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Titan Krios
<<   March 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s09             1
s10 2 3 4 5 6 7 8
s11 9 10 11 12 13 14 15
s12 16 17 18 19 20 21 22
s13 23 24 25 26 27 28 29
s14 30 31          
 
April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s14     1 2 3 4 5
s15 6 7 8 9 10 11 12
s16 13 14 15 16 17 18 19
s17 20 21 22 23 24 25 26
s18 27 28 29 30      
 
May 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s18         1 2 3
s19 4 5 6 7 8 9 10
s20 11 12 13 14 15 16 17
s21 18 19 20 21 22 23 24
s22 25 26 27 28 29 30 31
 
Several months
Week: Monday, Apr 20 - Sunday, Apr 26
Titan Krios - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 20 Apr Tuesday 21 Apr Wednesday 22 Apr Thursday 23 Apr Friday 24 Apr Saturday 25 Apr Sunday 26 Apr
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Titan Krios
Temporarily unavailable
<====Full day====>
Reservation No. 7760
 
<====Full day====>
Reservation No. 7760
 
<====Full day====>
Reservation No. 7760
 
<====Full day====>
Reservation No. 7760
 
<====Full day====>
Reservation No. 7760
 
<====Full day====>
Reservation No. 7760
 
<====Full day====>
Reservation No. 7760
 
Single Particle Development Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version