Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s05          
s06 3 4 5 6 7
s07 10 11 12 13 14
s08 17 18 19 20 21
s09 24 25 26 27 28
 
March 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s09          
s10 2 3 4 5 6
s11 9 10 11 12 13
s12 16 17 18 19 20
s13 23 24 25 26 27
s14 30 31      
 
April 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s14     1 2 3
s15 6 7 8 9 10
s16 13 14 15 16 17
s17 20 21 22 23 24
s18 27 28 29 30  
 
Several months
Week: Monday, Mar 02 - Sunday, Mar 08
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 02 Mar Tuesday 03 Mar Wednesday 04 Mar Thursday 05 Mar Friday 06 Mar
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
 
17:00~18:00
Reservation No. 7707
 
 
09:00~11:00
Reservation No. 7715
13:00~15:00
Reservation No. 7708
15:00~16:00
Reservation No. 7709
 
11:00~13:00
Reservation No. 7723
 
Development Freezing
Printable version