Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s01     1 2 3
s02 6 7 8 9 10
s03 13 14 15 16 17
s04 20 21 22 23 24
s05 27 28 29 30 31
 
February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s05          
s06 3 4 5 6 7
s07 10 11 12 13 14
s08 17 18 19 20 21
s09 24 25 26 27 28
 
March 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s09          
s10 2 3 4 5 6
s11 9 10 11 12 13
s12 16 17 18 19 20
s13 23 24 25 26 27
s14 30 31      
 
Several months
Week: Monday, Feb 03 - Sunday, Feb 09
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 03 Feb Tuesday 04 Feb Wednesday 05 Feb Thursday 06 Feb Friday 07 Feb
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
   
13:00~18:00
Reservation No. 7610
 
15:00~17:00
Reservation No. 7608
 
16:00~18:00
Reservation No. 7618
 
Development Freezing
Printable version