Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Polara
<<   January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s01     1 2 3 4 5
s02 6 7 8 9 10 11 12
s03 13 14 15 16 17 18 19
s04 20 21 22 23 24 25 26
s05 27 28 29 30 31    
 
February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s05           1 2
s06 3 4 5 6 7 8 9
s07 10 11 12 13 14 15 16
s08 17 18 19 20 21 22 23
s09 24 25 26 27 28 29  
 
March 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s09             1
s10 2 3 4 5 6 7 8
s11 9 10 11 12 13 14 15
s12 16 17 18 19 20 21 22
s13 23 24 25 26 27 28 29
s14 30 31          
 
Several months
Week: Monday, Feb 10 - Sunday, Feb 16
Polara - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 10 Feb Tuesday 11 Feb Wednesday 12 Feb Thursday 13 Feb Friday 14 Feb Saturday 15 Feb Sunday 16 Feb
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Polara
 
Day
Reservation No. 7729

Acc volt (kV): 100
 
Full day====>
Reservation No. 8003

Acc volt (kV): 100
 
<====Full day
Reservation No. 8003

Acc volt (kV): 100
 
Full day====>
Reservation No. 7652

Acc volt (kV): 100
 
<====Full day====>
Reservation No. 7652

Acc volt (kV): 100
 
<====Full day====>
Reservation No. 7652

Acc volt (kV): 100
 
Single Particle Development Screening Tomography Workshop Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version