Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Titan Krios
<<   December 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s48             1
s49 2 3 4 5 6 7 8
s50 9 10 11 12 13 14 15
s51 16 17 18 19 20 21 22
s52 23 24 25 26 27 28 29
s01 30 31          
 
January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s01     1 2 3 4 5
s02 6 7 8 9 10 11 12
s03 13 14 15 16 17 18 19
s04 20 21 22 23 24 25 26
s05 27 28 29 30 31    
 
February 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s05           1 2
s06 3 4 5 6 7 8 9
s07 10 11 12 13 14 15 16
s08 17 18 19 20 21 22 23
s09 24 25 26 27 28 29  
 
Several months
Week: Monday, Jan 20 - Sunday, Jan 26
Titan Krios - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 20 Jan Tuesday 21 Jan Wednesday 22 Jan Thursday 23 Jan Friday 24 Jan Saturday 25 Jan Sunday 26 Jan
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Titan Krios
Temporarily unavailable
Full day====>
Reservation No. 7526
 
<====Full day====>
Reservation No. 7526
 
<====Full day
Reservation No. 7526
 
Full day====>
Reservation No. 7540
 
<====Full day
Reservation No. 7540
 
Full day====>
Reservation No. 7539
 
<====Full day
Reservation No. 7539
 
Single Particle Development Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version