Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Tecnai F20
<<   June 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s22           1 2
s23 3 4 5 6 7 8 9
s24 10 11 12 13 14 15 16
s25 17 18 19 20 21 22 23
s26 24 25 26 27 28 29 30
 
July 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s27 1 2 3 4 5 6 7
s28 8 9 10 11 12 13 14
s29 15 16 17 18 19 20 21
s30 22 23 24 25 26 27 28
s31 29 30 31        
 
August 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s31       1 2 3 4
s32 5 6 7 8 9 10 11
s33 12 13 14 15 16 17 18
s34 19 20 21 22 23 24 25
s35 26 27 28 29 30 31  
 
Several months
Week: Monday, Jul 22 - Sunday, Jul 28
Tecnai F20 - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 22 Jul Tuesday 23 Jul Wednesday 24 Jul Thursday 25 Jul Friday 26 Jul Saturday 27 Jul Sunday 28 Jul
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Tecnai F20
Full day
Reservation No. 7031
 
Morning
Reservation No. 7013
 
Afternoon
Reservation No. 7029
 
Morning~Afternoon
Reservation No. 7035
 
     
Single Particle (cryo) Single Particle (RT) Tomography Montage Workshop Maintenance RCT
Printable version