Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Titan Krios
<<   June 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s22           1 2
s23 3 4 5 6 7 8 9
s24 10 11 12 13 14 15 16
s25 17 18 19 20 21 22 23
s26 24 25 26 27 28 29 30
 
July 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s27 1 2 3 4 5 6 7
s28 8 9 10 11 12 13 14
s29 15 16 17 18 19 20 21
s30 22 23 24 25 26 27 28
s31 29 30 31        
 
August 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s31       1 2 3 4
s32 5 6 7 8 9 10 11
s33 12 13 14 15 16 17 18
s34 19 20 21 22 23 24 25
s35 26 27 28 29 30 31  
 
Several months
Week: Monday, Jul 01 - Sunday, Jul 07
Titan Krios - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 01 Jul Tuesday 02 Jul Wednesday 03 Jul Thursday 04 Jul Friday 05 Jul Saturday 06 Jul Sunday 07 Jul
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Titan Krios
Temporarily unavailable
Full day====>
Reservation No. 6950
 
<====Full day====>
Reservation No. 6950
 
<====Full day
Reservation No. 6950
 
Full day
Reservation No. 6949
 
Full day====>
Reservation No. 6959
 
<====Full day====>
Reservation No. 6959
 
<====Full day
Reservation No. 6959
 
Single Particle Development Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version