Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Titan Krios
<<   November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s44         1 2 3
s45 4 5 6 7 8 9 10
s46 11 12 13 14 15 16 17
s47 18 19 20 21 22 23 24
s48 25 26 27 28 29 30  
 
December 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s48             1
s49 2 3 4 5 6 7 8
s50 9 10 11 12 13 14 15
s51 16 17 18 19 20 21 22
s52 23 24 25 26 27 28 29
s01 30 31          
 
January 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s01     1 2 3 4 5
s02 6 7 8 9 10 11 12
s03 13 14 15 16 17 18 19
s04 20 21 22 23 24 25 26
s05 27 28 29 30 31    
 
Several months
Week: Monday, Dec 16 - Sunday, Dec 22
Titan Krios - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 16 Dec Tuesday 17 Dec Wednesday 18 Dec Thursday 19 Dec Friday 20 Dec Saturday 21 Dec Sunday 22 Dec
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Titan Krios
Temporarily unavailable
Full day
Reservation No. 7462
 
Full day
Reservation No. 7463
 
Full day
Reservation No. 7343
 
Full day
Reservation No. 7513
 
Full day====>
Reservation No. 7514
 
<====Full day====>
Reservation No. 7514
 
<====Full day
Reservation No. 7514
 
Single Particle Development Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version