Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   October 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s40   1 2 3 4
s41 7 8 9 10 11
s42 14 15 16 17 18
s43 21 22 23 24 25
s44 28 29 30 31  
 
November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s44         1
s45 4 5 6 7 8
s46 11 12 13 14 15
s47 18 19 20 21 22
s48 25 26 27 28 29
 
December 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s48          
s49 2 3 4 5 6
s50 9 10 11 12 13
s51 16 17 18 19 20
s52 23 24 25 26 27
s01 30 31      
 
Several months
Week: Monday, Nov 18 - Sunday, Nov 24
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 18 Nov Tuesday 19 Nov Wednesday 20 Nov Thursday 21 Nov Friday 22 Nov
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
Temporarily unavailable
     
13:00~15:00
Reservation No. 7419
16:00~18:00
Reservation No. 7420
 
08:00~18:00
Reservation No. 7422
 
Freezing
Printable version