Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   September 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s35          
s36 2 3 4 5 6
s37 9 10 11 12 13
s38 16 17 18 19 20
s39 23 24 25 26 27
s40 30        
 
October 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s40   1 2 3 4
s41 7 8 9 10 11
s42 14 15 16 17 18
s43 21 22 23 24 25
s44 28 29 30 31  
 
November 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s44         1
s45 4 5 6 7 8
s46 11 12 13 14 15
s47 18 19 20 21 22
s48 25 26 27 28 29
 
Several months
Week: Monday, Oct 21 - Sunday, Oct 27
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 21 Oct Tuesday 22 Oct Wednesday 23 Oct Thursday 24 Oct Friday 25 Oct
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
15:00~17:00
Reservation No. 7297
 
10:00~12:00
Reservation No. 7316
 
 
15:00~17:00
Reservation No. 7328
17:00~18:00
Reservation No. 7330
 
 
Development Freezing
Printable version