Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Titan Krios
<<   July 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s27 1 2 3 4 5 6 7
s28 8 9 10 11 12 13 14
s29 15 16 17 18 19 20 21
s30 22 23 24 25 26 27 28
s31 29 30 31        
 
August 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s31       1 2 3 4
s32 5 6 7 8 9 10 11
s33 12 13 14 15 16 17 18
s34 19 20 21 22 23 24 25
s35 26 27 28 29 30 31  
 
September 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s35             1
s36 2 3 4 5 6 7 8
s37 9 10 11 12 13 14 15
s38 16 17 18 19 20 21 22
s39 23 24 25 26 27 28 29
s40 30            
 
Several months
Week: Monday, Aug 12 - Sunday, Aug 18
Titan Krios - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 12 Aug Tuesday 13 Aug Wednesday 14 Aug Thursday 15 Aug Friday 16 Aug Saturday 17 Aug Sunday 18 Aug
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Titan Krios
Temporarily unavailable
Full day====>
Reservation No. 7052
 
<====Full day====>
Reservation No. 7052
 
<====Full day
Reservation No. 7052
 
Full day====>
Reservation No. 7074
 
<====Full day====>
Reservation No. 7074
 
<====Full day====>
Reservation No. 7074
 
<====Full day====>
Reservation No. 7074
 
Single Particle Development Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version