Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Tecnai F20
<<   June 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s22           1 2
s23 3 4 5 6 7 8 9
s24 10 11 12 13 14 15 16
s25 17 18 19 20 21 22 23
s26 24 25 26 27 28 29 30
 
July 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s27 1 2 3 4 5 6 7
s28 8 9 10 11 12 13 14
s29 15 16 17 18 19 20 21
s30 22 23 24 25 26 27 28
s31 29 30 31        
 
August 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s31       1 2 3 4
s32 5 6 7 8 9 10 11
s33 12 13 14 15 16 17 18
s34 19 20 21 22 23 24 25
s35 26 27 28 29 30 31  
 
Several months
Week: Monday, Jul 08 - Sunday, Jul 14
Tecnai F20 - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 08 Jul Tuesday 09 Jul Wednesday 10 Jul Thursday 11 Jul Friday 12 Jul Saturday 13 Jul Sunday 14 Jul
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Tecnai F20
 
Morning
Reservation No. 6870
 
Morning
Reservation No. 6969
Afternoon
Reservation No. 6970
 
Afternoon
Reservation No. 6961
 
     
Single Particle (cryo) Single Particle (RT) Tomography Montage Workshop Maintenance RCT
Printable version