Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   May 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s18     1 2 3
s19 6 7 8 9 10
s20 13 14 15 16 17
s21 20 21 22 23 24
s22 27 28 29 30 31
 
June 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s22          
s23 3 4 5 6 7
s24 10 11 12 13 14
s25 17 18 19 20 21
s26 24 25 26 27 28
 
July 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s27 1 2 3 4 5
s28 8 9 10 11 12
s29 15 16 17 18 19
s30 22 23 24 25 26
s31 29 30 31    
 
Several months
Week: Monday, Jun 24 - Sunday, Jun 30
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 24 Jun Tuesday 25 Jun Wednesday 26 Jun Thursday 27 Jun Friday 28 Jun
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
14:00~16:00
Reservation No. 6892
 
 
08:00~09:00
Reservation No. 6903
10:00~12:00
Reservation No. 6801
16:00~17:00
Reservation No. 6802
 
10:00~12:00
Reservation No. 6863
13:00~15:00
Reservation No. 6886
 
10:00~12:00
Reservation No. 6859
12:00~13:00
Reservation No. 6921
14:00~16:00
Reservation No. 6898
16:00~17:00
Reservation No. 6900
 
Freezing
Printable version