Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   May 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s18     1 2 3
s19 6 7 8 9 10
s20 13 14 15 16 17
s21 20 21 22 23 24
s22 27 28 29 30 31
 
June 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s22          
s23 3 4 5 6 7
s24 10 11 12 13 14
s25 17 18 19 20 21
s26 24 25 26 27 28
 
July 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s27 1 2 3 4 5
s28 8 9 10 11 12
s29 15 16 17 18 19
s30 22 23 24 25 26
s31 29 30 31    
 
Several months
Week: Monday, Jun 17 - Sunday, Jun 23
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 17 Jun Tuesday 18 Jun Wednesday 19 Jun Thursday 20 Jun Friday 21 Jun
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
09:00~11:00
Reservation No. 6849
 
10:00~12:00
Reservation No. 6752
14:00~15:00
Reservation No. 6754
 
09:00~11:00
Reservation No. 6753
12:00~14:00
Reservation No. 6826
 
15:00~17:00
Reservation No. 6866
17:00~18:00
Reservation No. 6867
 
09:30~11:30
Reservation No. 6862
 
Development Freezing
Printable version