Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   April 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s14 1 2 3 4 5
s15 8 9 10 11 12
s16 15 16 17 18 19
s17 22 23 24 25 26
s18 29 30      
 
May 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s18     1 2 3
s19 6 7 8 9 10
s20 13 14 15 16 17
s21 20 21 22 23 24
s22 27 28 29 30 31
 
June 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s22          
s23 3 4 5 6 7
s24 10 11 12 13 14
s25 17 18 19 20 21
s26 24 25 26 27 28
 
Several months
Week: Monday, May 06 - Sunday, May 12
Vitrobot - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 06 May Tuesday 07 May Wednesday 08 May Thursday 09 May Friday 10 May
Resources Day Day Day Day Day
Vitrobot
15:00~17:00
Reservation No. 6654
 
15:00~17:00
Reservation No. 6674
 
 
09:00~11:00
Reservation No. 6603
13:00~15:00
Reservation No. 6684
 
09:00~11:00
Reservation No. 6687
14:30~16:30
Reservation No. 6676
17:00~18:00
Reservation No. 6698
 
Development Freezing
Printable version