Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Polara
<<   April 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s14 1 2 3 4 5 6 7
s15 8 9 10 11 12 13 14
s16 15 16 17 18 19 20 21
s17 22 23 24 25 26 27 28
s18 29 30          
 
May 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s18     1 2 3 4 5
s19 6 7 8 9 10 11 12
s20 13 14 15 16 17 18 19
s21 20 21 22 23 24 25 26
s22 27 28 29 30 31    
 
June 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s22           1 2
s23 3 4 5 6 7 8 9
s24 10 11 12 13 14 15 16
s25 17 18 19 20 21 22 23
s26 24 25 26 27 28 29 30
 
Several months
Week: Monday, May 27 - Sunday, Jun 02
Polara - All resources
<< View previous week   View following week >>
  Monday 27 May Tuesday 28 May Wednesday 29 May Thursday 30 May Friday 31 May Saturday 01 Jun Sunday 02 Jun
Resources Day Day Day Day Day Day Day
Polara
Temporarily unavailable
Full day====>
Reservation No. 6693

Acc volt (kV): 100
 
<====Full day====>
Reservation No. 6693

Acc volt (kV): 100
 
<====Full day
Reservation No. 6693

Acc volt (kV): 100
 
   
Day
Reservation No. 6167

Acc volt (kV): 100
 
 
Single Particle Development Screening Tomography Workshop Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version