Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Tecnai F20
<<   July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s27     1 2 3 4 5
s28 6 7 8 9 10 11 12
s29 13 14 15 16 17 18 19
s30 20 21 22 23 24 25 26
s31 27 28 29 30 31    
 
August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s31           1 2
s32 3 4 5 6 7 8 9
s33 10 11 12 13 14 15 16
s34 17 18 19 20 21 22 23
s35 24 25 26 27 28 29 30
s36 31            
 
September 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s36   1 2 3 4 5 6
s37 7 8 9 10 11 12 13
s38 14 15 16 17 18 19 20
s39 21 22 23 24 25 26 27
s40 28 29 30        
 
Several months
Week: Monday, Aug 10 - Sunday, Aug 16
Tecnai F20 - Tecnai F20 (FEI Tecnai F20)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Aug 10 Tuesday, Aug 11 Wednesday, Aug 12 Thursday, Aug 13 Friday, Aug 14 Saturday, Aug 15 Sunday, Aug 16  
Time slot: Day Day Day Day Day Day Day Time slot:
Morning               Morning
Afternoon       Reservation No. 8118 Reservation No. 8119     Afternoon
  Monday, Aug 10 Tuesday, Aug 11 Wednesday, Aug 12 Thursday, Aug 13 Friday, Aug 14 Saturday, Aug 15 Sunday, Aug 16  
Single Particle (cryo) Single Particle (RT) Tomography Montage Workshop Maintenance RCT
Printable version