Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s05          
s06 3 4 5 6 7
s07 10 11 12 13 14
s08 17 18 19 20 21
s09 24 25 26 27 28
 
March 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s09          
s10 2 3 4 5 6
s11 9 10 11 12 13
s12 16 17 18 19 20
s13 23 24 25 26 27
s14 30 31      
 
April 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s14     1 2 3
s15 6 7 8 9 10
s16 13 14 15 16 17
s17 20 21 22 23 24
s18 27 28 29 30  
 
Several months
Week: Monday, Mar 02 - Sunday, Mar 08
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Mar 02 Tuesday, Mar 03 Wednesday, Mar 04 Thursday, Mar 05 Friday, Mar 06  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 09:00           08:00 - 09:00
09:00 - 10:00       Reservation No. 7715   09:00 - 10:00
10:00 - 11:00        "    10:00 - 11:00
11:00 - 12:00         Reservation No. 7723 11:00 - 12:00
12:00 - 13:00          "  12:00 - 13:00
13:00 - 14:00       Reservation No. 7708   13:00 - 14:00
14:00 - 15:00        "    14:00 - 15:00
15:00 - 16:00       Reservation No. 7709   15:00 - 16:00
16:00 - 17:00           16:00 - 17:00
17:00 - 18:00   Reservation No. 7707       17:00 - 18:00
18:00 - 19:00           18:00 - 19:00
19:00 - 20:00           19:00 - 20:00
20:00 - 21:00           20:00 - 21:00
  Monday, Mar 02 Tuesday, Mar 03 Wednesday, Mar 04 Thursday, Mar 05 Friday, Mar 06  
Freezing
Printable version