Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s36   1 2 3 4
s37 7 8 9 10 11
s38 14 15 16 17 18
s39 21 22 23 24 25
s40 28 29 30    
 
October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s40       1 2
s41 5 6 7 8 9
s42 12 13 14 15 16
s43 19 20 21 22 23
s44 26 27 28 29 30
 
November 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s44          
s45 2 3 4 5 6
s46 9 10 11 12 13
s47 16 17 18 19 20
s48 23 24 25 26 27
s49 30        
 
Several months
Week: Monday, Oct 05 - Sunday, Oct 11
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Oct 05 Tuesday, Oct 06 Wednesday, Oct 07 Thursday, Oct 08 Friday, Oct 09  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 09:00           08:00 - 09:00
09:00 - 10:00           09:00 - 10:00
10:00 - 11:00     Reservation No. 8342     10:00 - 11:00
11:00 - 12:00      "      11:00 - 12:00
12:00 - 13:00           12:00 - 13:00
13:00 - 14:00       Reservation No. 8347   13:00 - 14:00
14:00 - 15:00       Reservation No. 8351 Reservation No. 8356 14:00 - 15:00
15:00 - 16:00   Reservation No. 8331    "   "  15:00 - 16:00
16:00 - 17:00    "       "  16:00 - 17:00
17:00 - 18:00       Reservation No. 8353   17:00 - 18:00
18:00 - 19:00        "    18:00 - 19:00
19:00 - 20:00        "    19:00 - 20:00
20:00 - 21:00           20:00 - 21:00
  Monday, Oct 05 Tuesday, Oct 06 Wednesday, Oct 07 Thursday, Oct 08 Friday, Oct 09  
Freezing
Printable version