Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Clipping station
<<   September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s36   1 2 3 4 5 6
s37 7 8 9 10 11 12 13
s38 14 15 16 17 18 19 20
s39 21 22 23 24 25 26 27
s40 28 29 30        
 
October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s40       1 2 3 4
s41 5 6 7 8 9 10 11
s42 12 13 14 15 16 17 18
s43 19 20 21 22 23 24 25
s44 26 27 28 29 30 31  
 
November 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s44             1
s45 2 3 4 5 6 7 8
s46 9 10 11 12 13 14 15
s47 16 17 18 19 20 21 22
s48 23 24 25 26 27 28 29
s49 30            
 
Several months
Week: Monday, Oct 12 - Sunday, Oct 18
Clipping station - Clipping station
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Oct 12 Tuesday, Oct 13 Wednesday, Oct 14 Thursday, Oct 15 Friday, Oct 16 Saturday, Oct 17 Sunday, Oct 18  
Time: Day Day Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 08:15 Reservation No. 8360             08:00 - 08:15
08:15 - 08:30  "              08:15 - 08:30
08:30 - 08:45  "              08:30 - 08:45
08:45 - 09:00  "              08:45 - 09:00
09:00 - 09:15  "              09:00 - 09:15
09:15 - 09:30  "              09:15 - 09:30
09:30 - 09:45  "              09:30 - 09:45
09:45 - 10:00  "              09:45 - 10:00
10:00 - 10:15               10:00 - 10:15
10:15 - 10:30       Reservation No. 8361       10:15 - 10:30
10:30 - 10:45        "        10:30 - 10:45
10:45 - 11:00        "        10:45 - 11:00
11:00 - 11:15        "        11:00 - 11:15
11:15 - 11:30        "        11:15 - 11:30
11:30 - 11:45        "        11:30 - 11:45
11:45 - 12:00        "        11:45 - 12:00
12:00 - 12:15        "        12:00 - 12:15
12:15 - 12:30               12:15 - 12:30
12:30 - 12:45       Reservation No. 8372       12:30 - 12:45
12:45 - 13:00        "        12:45 - 13:00
13:00 - 13:15        "        13:00 - 13:15
13:15 - 13:30        "        13:15 - 13:30
13:30 - 13:45               13:30 - 13:45
13:45 - 14:00               13:45 - 14:00
14:00 - 14:15         Reservation No. 8377     14:00 - 14:15
14:15 - 14:30          "      14:15 - 14:30
14:30 - 14:45          "      14:30 - 14:45
14:45 - 15:00          "      14:45 - 15:00
15:00 - 15:15          "      15:00 - 15:15
15:15 - 15:30          "      15:15 - 15:30
15:30 - 15:45          "      15:30 - 15:45
15:45 - 16:00          "      15:45 - 16:00
16:00 - 16:15     Reservation No. 8369         16:00 - 16:15
16:15 - 16:30      "          16:15 - 16:30
16:30 - 16:45       Reservation No. 8371       16:30 - 16:45
16:45 - 17:00        "        16:45 - 17:00
17:00 - 17:15       Reservation No. 8376       17:00 - 17:15
17:15 - 17:30        "        17:15 - 17:30
17:30 - 17:45               17:30 - 17:45
17:45 - 18:00               17:45 - 18:00
18:00 - 18:15               18:00 - 18:15
18:15 - 18:30               18:15 - 18:30
18:30 - 18:45               18:30 - 18:45
18:45 - 19:00               18:45 - 19:00
19:00 - 19:15               19:00 - 19:15
  Monday, Oct 12 Tuesday, Oct 13 Wednesday, Oct 14 Thursday, Oct 15 Friday, Oct 16 Saturday, Oct 17 Sunday, Oct 18  
Development Sample prep.
Printable version