Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Tecnai F20
<<   August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s31           1 2
s32 3 4 5 6 7 8 9
s33 10 11 12 13 14 15 16
s34 17 18 19 20 21 22 23
s35 24 25 26 27 28 29 30
s36 31            
 
September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s36   1 2 3 4 5 6
s37 7 8 9 10 11 12 13
s38 14 15 16 17 18 19 20
s39 21 22 23 24 25 26 27
s40 28 29 30        
 
October 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s40       1 2 3 4
s41 5 6 7 8 9 10 11
s42 12 13 14 15 16 17 18
s43 19 20 21 22 23 24 25
s44 26 27 28 29 30 31  
 
Several months
Week: Monday, Sep 28 - Sunday, Oct 04
Tecnai F20 - Tecnai F20 (FEI Tecnai F20)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Sep 28 Tuesday, Sep 29 Wednesday, Sep 30 Thursday, Oct 01 Friday, Oct 02 Saturday, Oct 03 Sunday, Oct 04  
Time slot: Day Day Day Day Day Day Day Time slot:
Morning   Reservation No. 8221 Reservation No. 8317         Morning
Afternoon    "      Reservation No. 8327     Afternoon
  Monday, Sep 28 Tuesday, Sep 29 Wednesday, Sep 30 Thursday, Oct 01 Friday, Oct 02 Saturday, Oct 03 Sunday, Oct 04  
Single Particle (cryo) Single Particle (RT) Tomography Montage Workshop Maintenance RCT
Printable version