Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s31          
s32 3 4 5 6 7
s33 10 11 12 13 14
s34 17 18 19 20 21
s35 24 25 26 27 28
s36 31        
 
September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s36   1 2 3 4
s37 7 8 9 10 11
s38 14 15 16 17 18
s39 21 22 23 24 25
s40 28 29 30    
 
October 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s40       1 2
s41 5 6 7 8 9
s42 12 13 14 15 16
s43 19 20 21 22 23
s44 26 27 28 29 30
 
Several months
Week: Monday, Sep 07 - Sunday, Sep 13
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Sep 07 Tuesday, Sep 08 Wednesday, Sep 09 Thursday, Sep 10 Friday, Sep 11  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 09:00           08:00 - 09:00
09:00 - 10:00           09:00 - 10:00
10:00 - 11:00       Reservation No. 8225   10:00 - 11:00
11:00 - 12:00        "    11:00 - 12:00
12:00 - 13:00     Reservation No. 8209     12:00 - 13:00
13:00 - 14:00      "      13:00 - 14:00
14:00 - 15:00   Reservation No. 8196 Reservation No. 8162     14:00 - 15:00
15:00 - 16:00    "   "      15:00 - 16:00
16:00 - 17:00    "   "    Reservation No. 8224 16:00 - 17:00
17:00 - 18:00    "       "  17:00 - 18:00
18:00 - 19:00   Reservation No. 8223       18:00 - 19:00
19:00 - 20:00           19:00 - 20:00
20:00 - 21:00           20:00 - 21:00
  Monday, Sep 07 Tuesday, Sep 08 Wednesday, Sep 09 Thursday, Sep 10 Friday, Sep 11  
Development Freezing
Printable version