Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Clipping station
<<   July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s27     1 2 3 4 5
s28 6 7 8 9 10 11 12
s29 13 14 15 16 17 18 19
s30 20 21 22 23 24 25 26
s31 27 28 29 30 31    
 
August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s31           1 2
s32 3 4 5 6 7 8 9
s33 10 11 12 13 14 15 16
s34 17 18 19 20 21 22 23
s35 24 25 26 27 28 29 30
s36 31            
 
September 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s36   1 2 3 4 5 6
s37 7 8 9 10 11 12 13
s38 14 15 16 17 18 19 20
s39 21 22 23 24 25 26 27
s40 28 29 30        
 
Several months
Week: Monday, Aug 17 - Sunday, Aug 23
Clipping station - Clipping station
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Aug 17 Tuesday, Aug 18 Wednesday, Aug 19 Thursday, Aug 20 Friday, Aug 21 Saturday, Aug 22 Sunday, Aug 23  
Time: Day Day Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 08:15               08:00 - 08:15
08:15 - 08:30               08:15 - 08:30
08:30 - 08:45               08:30 - 08:45
08:45 - 09:00               08:45 - 09:00
09:00 - 09:15               09:00 - 09:15
09:15 - 09:30               09:15 - 09:30
09:30 - 09:45               09:30 - 09:45
09:45 - 10:00               09:45 - 10:00
10:00 - 10:15               10:00 - 10:15
10:15 - 10:30               10:15 - 10:30
10:30 - 10:45               10:30 - 10:45
10:45 - 11:00               10:45 - 11:00
11:00 - 11:15               11:00 - 11:15
11:15 - 11:30     Reservation No. 8137         11:15 - 11:30
11:30 - 11:45     Reservation No. 8138         11:30 - 11:45
11:45 - 12:00      "          11:45 - 12:00
12:00 - 12:15               12:00 - 12:15
12:15 - 12:30               12:15 - 12:30
12:30 - 12:45               12:30 - 12:45
12:45 - 13:00               12:45 - 13:00
13:00 - 13:15               13:00 - 13:15
13:15 - 13:30               13:15 - 13:30
13:30 - 13:45               13:30 - 13:45
13:45 - 14:00               13:45 - 14:00
14:00 - 14:15       Reservation No. 8140       14:00 - 14:15
14:15 - 14:30        "        14:15 - 14:30
14:30 - 14:45        "        14:30 - 14:45
14:45 - 15:00               14:45 - 15:00
15:00 - 15:15               15:00 - 15:15
15:15 - 15:30               15:15 - 15:30
15:30 - 15:45   Reservation No. 8131           15:30 - 15:45
15:45 - 16:00    "            15:45 - 16:00
16:00 - 16:15    "            16:00 - 16:15
16:15 - 16:30    "            16:15 - 16:30
16:30 - 16:45    "            16:30 - 16:45
16:45 - 17:00    "    Reservation No. 8149       16:45 - 17:00
17:00 - 17:15    "     "        17:00 - 17:15
17:15 - 17:30    "     "        17:15 - 17:30
17:30 - 17:45        "        17:30 - 17:45
17:45 - 18:00        "        17:45 - 18:00
18:00 - 18:15        "        18:00 - 18:15
18:15 - 18:30        "        18:15 - 18:30
18:30 - 18:45        "        18:30 - 18:45
18:45 - 19:00               18:45 - 19:00
19:00 - 19:15               19:00 - 19:15
  Monday, Aug 17 Tuesday, Aug 18 Wednesday, Aug 19 Thursday, Aug 20 Friday, Aug 21 Saturday, Aug 22 Sunday, Aug 23  
Sample prep.
Printable version