Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   June 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s23 1 2 3 4 5
s24 8 9 10 11 12
s25 15 16 17 18 19
s26 22 23 24 25 26
s27 29 30      
 
July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s27     1 2 3
s28 6 7 8 9 10
s29 13 14 15 16 17
s30 20 21 22 23 24
s31 27 28 29 30 31
 
August 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s31          
s32 3 4 5 6 7
s33 10 11 12 13 14
s34 17 18 19 20 21
s35 24 25 26 27 28
s36 31        
 
Several months
Week: Monday, Jul 06 - Sunday, Jul 12
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Jul 06 Tuesday, Jul 07 Wednesday, Jul 08 Thursday, Jul 09 Friday, Jul 10  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 09:00     Reservation No. 7969     08:00 - 09:00
09:00 - 10:00      "  Reservation No. 8051   09:00 - 10:00
10:00 - 11:00      "   "    10:00 - 11:00
11:00 - 12:00      "  Reservation No. 8071   11:00 - 12:00
12:00 - 13:00      "   "    12:00 - 13:00
13:00 - 14:00      "      13:00 - 14:00
14:00 - 15:00   Reservation No. 7968  "      14:00 - 15:00
15:00 - 16:00    "   "      15:00 - 16:00
16:00 - 17:00    "   "  Reservation No. 8052   16:00 - 17:00
17:00 - 18:00    "   "   "    17:00 - 18:00
18:00 - 19:00      "      18:00 - 19:00
19:00 - 20:00      "      19:00 - 20:00
20:00 - 21:00      "      20:00 - 21:00
  Monday, Jul 06 Tuesday, Jul 07 Wednesday, Jul 08 Thursday, Jul 09 Friday, Jul 10  
Development Freezing
Printable version