Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Clipping station
<<   May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s18         1 2 3
s19 4 5 6 7 8 9 10
s20 11 12 13 14 15 16 17
s21 18 19 20 21 22 23 24
s22 25 26 27 28 29 30 31
 
June 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s23 1 2 3 4 5 6 7
s24 8 9 10 11 12 13 14
s25 15 16 17 18 19 20 21
s26 22 23 24 25 26 27 28
s27 29 30          
 
July 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s27     1 2 3 4 5
s28 6 7 8 9 10 11 12
s29 13 14 15 16 17 18 19
s30 20 21 22 23 24 25 26
s31 27 28 29 30 31    
 
Several months
Week: Monday, Jun 29 - Sunday, Jul 05
Clipping station - Clipping station
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Jun 29 Tuesday, Jun 30 Wednesday, Jul 01 Thursday, Jul 02 Friday, Jul 03 Saturday, Jul 04 Sunday, Jul 05  
Time: Day Day Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 08:15               08:00 - 08:15
08:15 - 08:30               08:15 - 08:30
08:30 - 08:45               08:30 - 08:45
08:45 - 09:00               08:45 - 09:00
09:00 - 09:15               09:00 - 09:15
09:15 - 09:30               09:15 - 09:30
09:30 - 09:45               09:30 - 09:45
09:45 - 10:00               09:45 - 10:00
10:00 - 10:15               10:00 - 10:15
10:15 - 10:30               10:15 - 10:30
10:30 - 10:45               10:30 - 10:45
10:45 - 11:00               10:45 - 11:00
11:00 - 11:15               11:00 - 11:15
11:15 - 11:30               11:15 - 11:30
11:30 - 11:45               11:30 - 11:45
11:45 - 12:00               11:45 - 12:00
12:00 - 12:15         Reservation No. 8023     12:00 - 12:15
12:15 - 12:30          "      12:15 - 12:30
12:30 - 12:45          "      12:30 - 12:45
12:45 - 13:00          "      12:45 - 13:00
13:00 - 13:15          "      13:00 - 13:15
13:15 - 13:30          "      13:15 - 13:30
13:30 - 13:45          "      13:30 - 13:45
13:45 - 14:00          "      13:45 - 14:00
14:00 - 14:15       Reservation No. 8035       14:00 - 14:15
14:15 - 14:30        "        14:15 - 14:30
14:30 - 14:45        "        14:30 - 14:45
14:45 - 15:00        "        14:45 - 15:00
15:00 - 15:15        "        15:00 - 15:15
15:15 - 15:30        "        15:15 - 15:30
15:30 - 15:45        "        15:30 - 15:45
15:45 - 16:00        "        15:45 - 16:00
16:00 - 16:15               16:00 - 16:15
16:15 - 16:30               16:15 - 16:30
16:30 - 16:45               16:30 - 16:45
16:45 - 17:00               16:45 - 17:00
17:00 - 17:15               17:00 - 17:15
17:15 - 17:30               17:15 - 17:30
17:30 - 17:45               17:30 - 17:45
17:45 - 18:00               17:45 - 18:00
18:00 - 18:15               18:00 - 18:15
18:15 - 18:30               18:15 - 18:30
18:30 - 18:45               18:30 - 18:45
18:45 - 19:00               18:45 - 19:00
19:00 - 19:15               19:00 - 19:15
  Monday, Jun 29 Tuesday, Jun 30 Wednesday, Jul 01 Thursday, Jul 02 Friday, Jul 03 Saturday, Jul 04 Sunday, Jul 05  
Sample prep.
Printable version