Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s18         1
s19 4 5 6 7 8
s20 11 12 13 14 15
s21 18 19 20 21 22
s22 25 26 27 28 29
 
June 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s23 1 2 3 4 5
s24 8 9 10 11 12
s25 15 16 17 18 19
s26 22 23 24 25 26
s27 29 30      
 
July 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s27     1 2 3
s28 6 7 8 9 10
s29 13 14 15 16 17
s30 20 21 22 23 24
s31 27 28 29 30 31
 
Several months
Week: Monday, Jun 22 - Sunday, Jun 28
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Jun 22 Tuesday, Jun 23 Wednesday, Jun 24 Thursday, Jun 25 Friday, Jun 26  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 09:00           08:00 - 09:00
09:00 - 10:00           09:00 - 10:00
10:00 - 11:00         Reservation No. 7919 10:00 - 11:00
11:00 - 12:00          "  11:00 - 12:00
12:00 - 13:00           12:00 - 13:00
13:00 - 14:00           13:00 - 14:00
14:00 - 15:00 Reservation No. 7939 Reservation No. 7986   Reservation No. 7991 Reservation No. 8002 14:00 - 15:00
15:00 - 16:00  "   "  Reservation No. 7905  "   "  15:00 - 16:00
16:00 - 17:00  "     "  Reservation No. 7918   16:00 - 17:00
17:00 - 18:00  "       "    17:00 - 18:00
18:00 - 19:00       Reservation No. 7990   18:00 - 19:00
19:00 - 20:00        "    19:00 - 20:00
20:00 - 21:00           20:00 - 21:00
  Monday, Jun 22 Tuesday, Jun 23 Wednesday, Jun 24 Thursday, Jun 25 Friday, Jun 26  
Development Freezing
Printable version