Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   April 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s14     1 2 3
s15 6 7 8 9 10
s16 13 14 15 16 17
s17 20 21 22 23 24
s18 27 28 29 30  
 
May 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s18         1
s19 4 5 6 7 8
s20 11 12 13 14 15
s21 18 19 20 21 22
s22 25 26 27 28 29
 
June 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s23 1 2 3 4 5
s24 8 9 10 11 12
s25 15 16 17 18 19
s26 22 23 24 25 26
s27 29 30      
 
Several months
Week: Monday, May 11 - Sunday, May 17
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, May 11 Tuesday, May 12 Wednesday, May 13 Thursday, May 14 Friday, May 15  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 09:00       Reservation No. 7784   08:00 - 09:00
09:00 - 10:00        "    09:00 - 10:00
10:00 - 11:00        "    10:00 - 11:00
11:00 - 12:00        "    11:00 - 12:00
12:00 - 13:00     Reservation No. 7783 Reservation No. 7787   12:00 - 13:00
13:00 - 14:00      "   "    13:00 - 14:00
14:00 - 15:00      "   "    14:00 - 15:00
15:00 - 16:00      "   "    15:00 - 16:00
16:00 - 17:00   Reservation No. 7778 Reservation No. 7779 Reservation No. 7780 Reservation No. 7794 16:00 - 17:00
17:00 - 18:00    "   "   "   "  17:00 - 18:00
18:00 - 19:00    "   "   "   "  18:00 - 19:00
19:00 - 20:00    "   "   "   "  19:00 - 20:00
20:00 - 21:00           20:00 - 21:00
  Monday, May 11 Tuesday, May 12 Wednesday, May 13 Thursday, May 14 Friday, May 15  
Development Freezing
Printable version