Areas: 
Titan Krios
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s01     1 2 3
s02 6 7 8 9 10
s03 13 14 15 16 17
s04 20 21 22 23 24
s05 27 28 29 30 31
 
February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s05          
s06 3 4 5 6 7
s07 10 11 12 13 14
s08 17 18 19 20 21
s09 24 25 26 27 28
 
March 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s09          
s10 2 3 4 5 6
s11 9 10 11 12 13
s12 16 17 18 19 20
s13 23 24 25 26 27
s14 30 31      
 
Several months
Week: Monday, Feb 17 - Sunday, Feb 23
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Feb 17 Tuesday, Feb 18 Wednesday, Feb 19 Thursday, Feb 20 Friday, Feb 21  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 12:00 Reservation No. 7659 Reservation No. 7657 Reservation No. 7675     08:00 - 12:00
12:00 - 16:00   Reservation No. 7671   Reservation No. 7680   12:00 - 16:00
16:00 - 20:00   Reservation No. 7672    "    16:00 - 20:00
  Monday, Feb 17 Tuesday, Feb 18 Wednesday, Feb 19 Thursday, Feb 20 Friday, Feb 21  
Freezing
Printable version