Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   June 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s22          
s23 3 4 5 6 7
s24 10 11 12 13 14
s25 17 18 19 20 21
s26 24 25 26 27 28
 
July 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s27 1 2 3 4 5
s28 8 9 10 11 12
s29 15 16 17 18 19
s30 22 23 24 25 26
s31 29 30 31    
 
August 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s31       1 2
s32 5 6 7 8 9
s33 12 13 14 15 16
s34 19 20 21 22 23
s35 26 27 28 29 30
 
Several months
Week: Monday, Jul 08 - Sunday, Jul 14
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Jul 08 Tuesday, Jul 09 Wednesday, Jul 10 Thursday, Jul 11 Friday, Jul 12  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 09:00   Reservation No. 6974       08:00 - 09:00
09:00 - 10:00    "      Reservation No. 6978 09:00 - 10:00
10:00 - 11:00       Reservation No. 6934  "  10:00 - 11:00
11:00 - 12:00     Reservation No. 6975  "  Reservation No. 6938 11:00 - 12:00
12:00 - 13:00      "  Reservation No. 6986   12:00 - 13:00
13:00 - 14:00        "    13:00 - 14:00
14:00 - 15:00   Reservation No. 6869 Reservation No. 6976   Reservation No. 6988 14:00 - 15:00
15:00 - 16:00    "      Reservation No. 6997 15:00 - 16:00
16:00 - 17:00   Reservation No. 6977 Reservation No. 6951 Reservation No. 6962 Reservation No. 6996 16:00 - 17:00
17:00 - 18:00    "   "   "   "  17:00 - 18:00
18:00 - 19:00           18:00 - 19:00
19:00 - 20:00           19:00 - 20:00
20:00 - 21:00           20:00 - 21:00
  Monday, Jul 08 Tuesday, Jul 09 Wednesday, Jul 10 Thursday, Jul 11 Friday, Jul 12  
Freezing
Printable version