Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
> Vitrobot
<<   May 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s18     1 2 3
s19 6 7 8 9 10
s20 13 14 15 16 17
s21 20 21 22 23 24
s22 27 28 29 30 31
 
June 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s22          
s23 3 4 5 6 7
s24 10 11 12 13 14
s25 17 18 19 20 21
s26 24 25 26 27 28
 
July 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s27 1 2 3 4 5
s28 8 9 10 11 12
s29 15 16 17 18 19
s30 22 23 24 25 26
s31 29 30 31    
 
Several months
Week: Monday, Jun 10 - Sunday, Jun 16
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Jun 10 Tuesday, Jun 11 Wednesday, Jun 12 Thursday, Jun 13 Friday, Jun 14  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 09:00           08:00 - 09:00
09:00 - 10:00           09:00 - 10:00
10:00 - 11:00       Reservation No. 6838   10:00 - 11:00
11:00 - 12:00        "    11:00 - 12:00
12:00 - 13:00         Reservation No. 6820 12:00 - 13:00
13:00 - 14:00          "  13:00 - 14:00
14:00 - 15:00          "  14:00 - 15:00
15:00 - 16:00       Reservation No. 6830 Reservation No. 6786 15:00 - 16:00
16:00 - 17:00        "   "  16:00 - 17:00
17:00 - 18:00       Reservation No. 6842 Reservation No. 6831 17:00 - 18:00
18:00 - 19:00           18:00 - 19:00
19:00 - 20:00           19:00 - 20:00
20:00 - 21:00           20:00 - 21:00
  Monday, Jun 10 Tuesday, Jun 11 Wednesday, Jun 12 Thursday, Jun 13 Friday, Jun 14  
Freezing
Printable version