Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Tecnai F20
<<   November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s44         1 2 3
s45 4 5 6 7 8 9 10
s46 11 12 13 14 15 16 17
s47 18 19 20 21 22 23 24
s48 25 26 27 28 29 30  
 
December 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s48             1
s49 2 3 4 5 6 7 8
s50 9 10 11 12 13 14 15
s51 16 17 18 19 20 21 22
s52 23 24 25 26 27 28 29
s01 30 31          
 
January 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s01     1 2 3 4 5
s02 6 7 8 9 10 11 12
s03 13 14 15 16 17 18 19
s04 20 21 22 23 24 25 26
s05 27 28 29 30 31    
 
Several months
Week: Monday, Dec 02 - Sunday, Dec 08
Tecnai F20 - Tecnai F20 (FEI Tecnai F20)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Dec 02 Tuesday, Dec 03 Wednesday, Dec 04 Thursday, Dec 05 Friday, Dec 06 Saturday, Dec 07 Sunday, Dec 08  
Time slot: Day Day Day Day Day Day Day Time slot:
Morning Reservation No. 7453 Reservation No. 7406 Reservation No. 7489 Reservation No. 7454 Reservation No. 7481     Morning
Afternoon Reservation No. 7452  "   "  Reservation No. 7455 Reservation No. 7488     Afternoon
  Monday, Dec 02 Tuesday, Dec 03 Wednesday, Dec 04 Thursday, Dec 05 Friday, Dec 06 Saturday, Dec 07 Sunday, Dec 08  
Single Particle (cryo) Single Particle (RT) Tomography Montage Workshop Maintenance RCT
Printable version