Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   October 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s40   1 2 3 4
s41 7 8 9 10 11
s42 14 15 16 17 18
s43 21 22 23 24 25
s44 28 29 30 31  
 
November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s44         1
s45 4 5 6 7 8
s46 11 12 13 14 15
s47 18 19 20 21 22
s48 25 26 27 28 29
 
December 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s48          
s49 2 3 4 5 6
s50 9 10 11 12 13
s51 16 17 18 19 20
s52 23 24 25 26 27
s01 30 31      
 
Several months
Week: Monday, Nov 18 - Sunday, Nov 24
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Nov 18 Tuesday, Nov 19 Wednesday, Nov 20 Thursday, Nov 21 Friday, Nov 22  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 09:00         Reservation No. 7422 08:00 - 09:00
09:00 - 10:00          "  09:00 - 10:00
10:00 - 11:00          "  10:00 - 11:00
11:00 - 12:00          "  11:00 - 12:00
12:00 - 13:00          "  12:00 - 13:00
13:00 - 14:00       Reservation No. 7419  "  13:00 - 14:00
14:00 - 15:00        "   "  14:00 - 15:00
15:00 - 16:00          "  15:00 - 16:00
16:00 - 17:00       Reservation No. 7420  "  16:00 - 17:00
17:00 - 18:00        "   "  17:00 - 18:00
18:00 - 19:00           18:00 - 19:00
19:00 - 20:00           19:00 - 20:00
20:00 - 21:00           20:00 - 21:00
  Monday, Nov 18 Tuesday, Nov 19 Wednesday, Nov 20 Thursday, Nov 21 Friday, Nov 22  
Development Freezing
Printable version