Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   August 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s31       1 2
s32 5 6 7 8 9
s33 12 13 14 15 16
s34 19 20 21 22 23
s35 26 27 28 29 30
 
September 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s35          
s36 2 3 4 5 6
s37 9 10 11 12 13
s38 16 17 18 19 20
s39 23 24 25 26 27
s40 30        
 
October 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s40   1 2 3 4
s41 7 8 9 10 11
s42 14 15 16 17 18
s43 21 22 23 24 25
s44 28 29 30 31  
 
Several months
Week: Monday, Sep 23 - Sunday, Sep 29
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, Sep 23 Tuesday, Sep 24 Wednesday, Sep 25 Thursday, Sep 26 Friday, Sep 27  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 09:00   Reservation No. 7200       08:00 - 09:00
09:00 - 10:00    "  Reservation No. 7206 Reservation No. 7170   09:00 - 10:00
10:00 - 11:00 Reservation No. 7182    "   "  Reservation No. 7197 10:00 - 11:00
11:00 - 12:00  "    Reservation No. 7207  "   "  11:00 - 12:00
12:00 - 13:00      "      12:00 - 13:00
13:00 - 14:00     Reservation No. 7208 Reservation No. 7213   13:00 - 14:00
14:00 - 15:00 Reservation No. 7191    "   "    14:00 - 15:00
15:00 - 16:00  "  Reservation No. 7202   Reservation No. 7171   15:00 - 16:00
16:00 - 17:00 Reservation No. 7199  "  Reservation No. 7209  "  Reservation No. 7214 16:00 - 17:00
17:00 - 18:00  "    Reservation No. 7201 Reservation No. 7215  "  17:00 - 18:00
18:00 - 19:00           18:00 - 19:00
19:00 - 20:00           19:00 - 20:00
20:00 - 21:00           20:00 - 21:00
  Monday, Sep 23 Tuesday, Sep 24 Wednesday, Sep 25 Thursday, Sep 26 Friday, Sep 27  
Development Freezing
Printable version